אוטולי - חוות דעת לרכב שלך
האתר שמביא לכם חוות דעת על הרכב הבא שלך - כאן תמצאו את כל המידע שחשוב לקניית הרכב הבא שלכם!

תנאי שימוש

השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר אוטולי www.otolo.co.il (להלן: "האתר"). השימוש באתר “אוטולי” מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן והתחייבות לנהוג על פיהם בהקפדה (“ההסכם”). אנא קרא/י ההסכם זה בקפידה לפני שהנך משתמש/ת באתר ו/או נרשם/ת כחבר/ה בו. תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות האתר.

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר יחיד, אך מתייחסים לזכר ונקבה כאחד.

הגבלת אחריות

המידע והתכנים באתר מוצגים כשירות לציבור ואינם תחליף לייעוץ מקצועי והוא מבטא את דעתם של הכותבים בלבד, או שהוא מסתמך על מידע שנמסר ו/או מפורסם ע"י יצרני הרכב או צדדים שלישיים.לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי “אוטולי”, בעליו של האתר ו/או צוות הכותבים. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם עקב שימוש לא ראוי ו/או לא מושכל בתוכן ו/או המידע שמוצג לפניו באתר.

תכני האתר בחלקם נכתבים ע"י צדדים שלישיים, לרבות תגובות גולשים, ביקורות ומבחני רכב. אין הנהלת האתר אחראית לתוכן מסוג זה ולא תישא בכל אחריות.

נתונים המפורסמים באתר, לרבות נתונים טכניים, מחירים, מבצעים וכדומה, ייתכן שנפלה בהם טעות שבתום לב.  אין האתר אחראי לכל נזק שהוא שייגרם למשתמש בגין החלטת רכישה או כל פעולה אחרת שהתבססה על הנתונים באתר.

אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

שימוש באתר

אתר אוטולי מאפשר למשתמשים בו להכניס תוכן כתגובות, כחוות דעת ו/או ביקורת רכב וכמבחן דרכים. אין האתר מתחייב כי התוכן ששלחתם יוצג באתר. ידוע למשתמש, כי מפעיל האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק חוות דעת כל תוכן שיוכנסלפי שיקול דעתו הבלעדי.

הגולש אינו מורשה להכניס תוכן לצרכים מסחריים ו/או כדי להכניס תכנים פוגעניים ו/או להפיץ מידע בלתי חוקי, מזיק ופוגע בפרטיות גולשים אחרים. בכל מקרה, משתמש המפרסם את כתיבתו באתר לוקח זאת על אחריותו הבלעדית ואין מפעיל האתר אחראי על עבירות שביצע במסגרת פרסומו. מפעיל האתר לא ישא באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוק שהוא בחוות הדעת. הכותב באתר מתחייב לפצות ו/או לשפות את אתר אוטולי ו/או מי מטעמו בגין כל הוצאה ו/או נזק כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי וגרמו לנזק עקיף או ישיר לאתר או לצד שלישי.

זכויות קניין רוחני

התוכן, התוכנה, הגרפיקה, התמונות, וכל חומר או מידע המוצגים באתר, מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר.

קישורים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אין בקישורים אלה בכדי ללמד על תוכנם או מהימנותם של המידע ו/או התכנים המצוי באתרים אלו, בכל מקרה מובהר כי האתר לא יישא באחריות בקשר למידע ו/או תכנים אלו ולא תהא לך כל טענה בגין כך.

תוכן פרסומי

הנהלת האתר היא בעלת הזכות היחידה להעלאת תוכן פרסומי לאתר ורשאית להעלות כל תוכן פרסומי אשר יראה בעיניה כראוי. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי, אין הנהלת האתר ולא תהיה אחראית בשום צורה ישירה או עקיפה לטיב או איכות השירות של המפרסמים באתר לרבות מעסיקים ומוסדות לימוד.

שליחת אימיילים

  1. הגולש מצהיר כי השארת פרטיו/שליחת קורות חיים באמצעות האתר, מהווים הסכמתו לאתר למשלוח דיוור, בין אם לכתובת הדואר האלקטרוני ובין אם באמצעות שליחת הודעת SMS  למכשיר הנייד שלך אותם סיפקת עם רישומך לאתר. הדיוור כולל הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. דיוור זה אינו כרוך בעלות.
  2. הגולש מצהיר, כי פרטי המשתמש, נמסרים מרצונו החופשי, והוא מסכים שהחברה תעביר מידע אודותיו לצד שלישי, ככל שהדבר יידרש על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשם מתן ו/או השלמת השירות, כל עוד ולא נתקבלה כל הודעה אחרת בכתב מאת המשתמש. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ”י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”).
  3. בנוסף, הגולש מאשר מסירת פרטים אלו, לרבות קורות החיים, לידי מפעיל האתר, ונותן לו את הרשות להעביר ו/או למכור את המידע האישי כפי שנמסר ע”י הגולש, לצד שלישי.
  4. באפשרותך לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע”י יצירת קשר טלפוני עם משרדי החברה ו/או ע”י שליחת פקס ו/או הודעת דוא”ל לכתובת elad@otoli.co.il.

 

    ייעוץ בקניית רכב